อุตสาหกรรมหนักคะวะซะกิจะปล่อยรุ่น 1 2014 กรกฎาคม "ของ KLX250 dual-purpose รุ่น

กรุณาประเมินการแปล

แก้ไขการแปลของgoodดีหรือไม่

0
good
icon
bad
4

อ่านข้อความต้นฉบับ (http://response.jp/article/2013/06/05/199405.html)

ร่วมรายการนี้