นิสสันมอเตอร์ 'kicks' เข้าเลือกชื่อของ mini-car ใหม่บนขายในเดือนตุลาคมที่ล่าช้า และประกาศ

กรุณาประเมินการแปล

แก้ไขการแปลของgoodดีหรือไม่

0
good
icon
bad
1

อ่านข้อความต้นฉบับ (http://response.jp/article/2008/09/30/114315.html)

ร่วมรายการนี้